motiv A

Sbohem bolesti v ústech

motiv B

Právní informace

Všeobecné podmínky použití

Přístup na tyto www stránky a použití těchto www stránek podléhá následujícím podmínkám. Prosím používejte tyto stránky pouze tehdy, pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte, neboť použití těchto stránek bude automaticky považováno za vyjádření Vašeho souhlasu.

Všichni uživatelé těchto stránek souhlasí s tím, že používají tyto www stránky a jejich obsah na vlastní nebezpečí. Obsah těchto stránek je poskytován tak, jak je k dispozici. Mundipharma ČR nedává žádné záruky, vyhlášené ani nevyslovené, za úplnost a správnost informací na těchto www stránkách. Obzvlášť si musíte být vědomi toho, že tyto informace už nemusí být aktuální. Ani Mundipharma ČR, ani jakákoliv třetí strana, která se podílí na vytváření, produkci nebo přenášení těchto www stránek, neodpovídají za náhradu škody nebo újmu na zdraví vzniklé na základě nebo v souvislosti s následujícími důvody: z přístupu, nebo nemožnosti přístupu, z použití, nebo nemožnosti použít tyto www stránky, nebo z faktu, že jste se spoléhali na informace poskytované těmito www stránkami. Pokud jsou podávány rady nebo doporučení, měly by být chápany jako nezávazné. Mundipharma ČR může kdykoliv částečně nebo úplně upravit tyto stránky nebo je odstranit z internetu. Mundipharma ČR však nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci těchto stránek.

Všechny ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrace a grafy publikované na těchto www stránkách jsou předmětem autorských práv vlastněných společností Mundipharma ČR. Jejich kopírování, distribuce, úpravy nebo použití v pozměněné formě jsou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Mundipharma ČR zakázány.

Odkaz/link na stránky Mundipharma ČR je možný pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Mundipharma ČR. Mundipharma ČR nenese žádnou odpovědnost nebo záruky za obsah www stránek třetích stran, které odkazují na stránky Mundipharma ČR.

Tyto www stránky obsahují linky/odkazy na www stránky třetích stran. Poskytnutím těchto odkazů však Mundipharma ČR nedává žádné schválení jejich obsahu. Mundipharma ČR nepřijímá žádnou zodpovědnost za dostupnost nebo obsah těchto www stránek ani žádnou zodpovědnost za škodu nebo újmu na zdraví plynoucí z použití jejich obsahu v jakékoliv formě. Linky na další stránky se poskytují uživatelům internetu pouze kvůli pohodlí. Uživatelé navštěvují takovéto www stránky na vlastní nebezpečí.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů z našich www stránek je pro společnost Mundipharma ČR velmi důležitá. Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Proto Vás chceme seznámit s tím, která data si ponecháváme a která ne.

Shromažďování údajů

Naše www stránky můžete navštěvovat a používat, aniž byste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou z bezpečnostních důvodů uložena na našich serverech. Jde například o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránku, ze které jste přišli na naši stránku, www stránku, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaši IP adresu. Tato data však nejsou používána k Vaší identifikaci. Data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Vaši anonymitu zajišťujeme řadou technických a organizačních prostředků.

Shromažďování a využití osobních údaju

Neshromažďujeme a nevyužíváme žádné Vaše osobní údaje. Evidujeme pouze údaje (kontaktní e-mail nebo kontaktní číslo mobilního telefonu), které nám sami poskytnete za účelem zodpovězení Vašich dotazů a které nemohou vést k identifikaci Vaší osoby. Tyto údaje tedy nebudeme využívat k jiným účelům než ke zodpovězení Vašich dotazů.

Použití Cookies

Pro přizpůsobení www stránek Vašim potřebám a zvýšení účinnosti se na některých www stránkách používají tzv. Cookies. Cookies jsou textové soubory, které naše servery mohou poslat a uložit do Vašeho počítače, aby identifikovaly počítač, který se používá pro připojení k www stránkám. Většina prohlížečů je nastavena tak, že Cookies automaticky přijímá. Ukládání Cookies však můžete zrušit, nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás vždy informoval předtím, než uloží Cookies do Vašeho počítače.

Bezpečnost

Společnost Mundipharma ČR používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Odkazy na www stránky třetích stran

Stránky společnosti Mundipharma ČR mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních www stránek. Osobní údaje shromažďované na stránkách společnosti Mundipharma ČR nejsou externím serverům předávány, pokud k tomu naše společnost předem nezíská Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

zpět

 
Kontakt Imprint Právní informace